Rekisteriseloste

Nettiterveysapteekki.fi asiakasrekisterin seloste henkilötietolain 10 § mukainen rekisteriseloste.

Rekisterinpitäjät
 
Oulun III Hansa apteekki (Y-tunnus 2122021-3)
Nuottasaarentie 1
90400 OULU
Finland
+358 44 7507 201
 
Rekisterinpitäjän yhteyshenkilö

Janne Leino
janne.leino@apteekit.net
+358 44 7507 201
info@nettiterveysapteekki.fi

Rekisterin pitämisen peruste
 
Tietojen käsittely perustuu henkilötietolain 8 §:ään.
 
Rekisterin käyttötarkoitus
 
Asiakasrekisterin tarkoituksena on kehittää ja parantaa apteekissa vakituisesti asioivien asiakkaiden palvelua. Asiakastietoja käsitellään asiakassuhteen hoitamiseksi, kehittämiseksi ja ylläpitämiseksi. Asiakasrekisteriin tallennettuja henkilötietoja voidaan käyttää lainsäädännön sallimalla tavalla markkinointiin, tiedottamiseen, palvelun ja markkinoinnin kohdentamiseen sekä sen edellyttämään profilointiin, yhteydenottojen hoitamiseen ja muihin vastaavanlaisiin tarkoituksiin.
 
Rekisterin tietosisältö
 
Asiakasrekisteriin tallennetaan asiakkaan itse ilmoittamat tiedot, minkä lisäksi rekisteriin voi sisältyä rekisterinpitäjän toiminnassa kertyviä tietoja, kuten asiakkaan tilaus- ja palveluiden käyttötietoja. Käyttäjän vierailuista sivustolla tallentuu IP-osoite, selaimen tyyppi, vierailuajat sivustolla, kirjautumisaika ja uloskirjautumisaika.
 
Säännönmukaiset tietolähteet
 
Kerta-asiakkaiden tiedot saadaan asiakkailta osto- ja maksutapahtuman sekä toimituksen yhteydessä.
 
Rekisteriin tallentuu tietoja käyttäjien rekisteröityessä, päivittäessä omia tietojaan, arvostellessaan tuotteita tai jättäessä palautetta.
 
Evästeet ja uudelleenmarkkinointi
 
Käytämme sivustollamme evästeitä (”cookies”). Eväste on pieni tekstitiedosto jonka internet-selain tallentaa käyttäjän laitteelle. Sivustomme evästeet eivät vahingoita käyttäjien laitteita tai tiedostoja.
 
Evästeiden ensisijainen käyttötarkoitus on parantaa vierailijan käyttökokemusta sivustolla, analysoida ja parantaa sivuston toimivuutta sekä sisältöä. Evästeiden avulla kerättyjä tietoja voidaan hyödyntää Nettiterveysapteeki.fi:n markkinoinnin kohdentamisessa ja markkinointitoimenpiteiden optimoinnissa. Lisää tietoa evästeistä Viestintäviraston sivuilta
 
Nettiterveysapteekki.fi käyttää kolmannen osapuolen uudelleenmarkkinointi –evästeitä, jotka sisältävät Google AdWords, Google Analytics ja Facebookin keräämiä käyttäjätietoja. Mikä tarkoittaa, että voimme näyttää mainoksia muualla internetissä perustuen käyttäjän selaimen evästeisiin. Evästeiden tuomaa informaatiota käytämme mainontamme ja käyttäjäkokemuksen kehittämiseen sivustolla.
 
Tietojen luovutus

Asiakasrekisteriin tallennettujen tietojen käsittely on aina luottamuksellista. Rekisterinpitäjät eivät luovuta rekisteritietoja kolmansille osapuolille markkinointi- tai muihin tarkoituksiin.
Nettiterveysapteekki.fi voi käyttää tämän selosteen mukaisten tehtävien hoitamiseen alihankkijoita. Tiettyjä asiakasrekisterin tietoja voidaan teknisistä syistä siirtää Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Tietojen säilytysaika

Ellei lakisääteisistä vaatimuksista muuta aiheudu, asiakastiedot poistetaan rekisteristä, kun asiakassuhde ja siihen liittyvät molemminpuoliset velvoitteet ovat päättyneet.
 
Rekisterin suojaus
 
Valtuutetut asiakasrekisterin hoitajat ylläpitävät rekisterin asiakastietoja. Asiakasrekisterin tiedot on suojattu salasanalla, käyttöoikeustasoilla ja rooleilla. Tiedot sijaitsevat asianmukaisilla tietoturvaohjelmistoilla ja teknisillä järjestelyillä suojatussa ympäristössä.

Asiakastietoja koskevat asiakkaan oikeudet
 
Asiakas voi tarkastaa hänestä rekisteriin tallennetut tiedot ja vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa käytön suoramarkkinointiin, markkinointitutkimuksiin ja niihin liittyvään profilointiin sekä peruuttaa antamansa suostumukset ja luvat.
 
Edellä mainitut pyynnöt, kiellot ja peruutukset asiakas voi tehdä toimittamalla ne kirjallisesti asiakkaan allekirjoittamina Oulun III Hansa apteekin toimipisteeseen. Tietosuojan varmistamiseksi asiakkaan on pyydettäessä todistettava henkilöllisyytensä.
 
Päivitetty 31.1.2018