Työpaikoille ja ammattilaisille

Työnantajalla on työturvallisuuslain perusteella velvollisuus huolehtia ensiavun järjestämisestä työpaikalla. Työterveyshuoltolain mukaan yksi työterveyshuollon tehtävistä on osallistua työpaikkojen ensiavun järjestämiseen. Kela korvaa työnantajalle/yrittäjälle sairausvakuutuslain perusteella ensiapuvalmiuden ylläpidosta aiheutuneet tarpeelliset ja kohtuulliset kustannukset. Ensiapuvälineet kuuluvat KELA -korvauksen piiriin! • Edellytyksenä, että organisaatiolla on työterveyshuolto järjestettynä • Toimintasuunnitelma oltava voimassa • Ensiapukoulutusten osalta kouluttajalla tulee olla ETK -pätevyys • Yrittäjät hakevat korvauksen 6kk kuluessa laskun maksusta • Työnantajat hakevat korvauksen 6kk kuluessa tilikauden päättymisestä • Korvaus enimmillään 60%, kuitenkin vuotuisen enimmäismäärän puitteissa ja KELA:n tekemän päätöksen mukaan Yrittäjä hakee korvausta ensiapuvalmiuden ylläpidon kustannuksista KELAN korvaushakemuksella SV 116 TTH. Henkilöyrittäjien KELA-korvaukset: http://www.kela.fi/yrittaja_nain-kela-korvaa Työnantajayrittäjien KELA-korvaukset: http://www.kela.fi/korvattavat-kustannukset
Järjestys: