Työpaikoille ja ammattilaisille

Työnantajalla on työturvallisuuslain perusteella velvollisuus huolehtia ensiavun järjestämisestä työpaikalla. Työterveyshuoltolain mukaan yksi työterveyshuollon tehtävistä on osallistua työpaikkojen ensiavun
järjestämiseen.

Kela korvaa työnantajalle/yrittäjälle sairausvakuutuslain perusteella ensiapuvalmiuden ylläpidosta
aiheutuneet tarpeelliset ja kohtuulliset kustannukset.

Ensiapuvälineet kuuluvat KELA -korvauksen piiriin!
• Edellytyksenä, että organisaatiolla on työterveyshuolto järjestettynä
• Toimintasuunnitelma oltava voimassa
• Ensiapukoulutusten osalta kouluttajalla tulee olla ETK -pätevyys
• Yrittäjät hakevat korvauksen 6kk kuluessa laskun maksusta
• Työnantajat hakevat korvauksen 6kk kuluessa tilikauden päättymisestä
• Korvaus enimmillään 60%, kuitenkin vuotuisen enimmäismäärän puitteissa ja KELA:n tekemän päätöksen mukaan

Yrittäjä hakee korvausta ensiapuvalmiuden ylläpidon kustannuksista KELAN korvaushakemuksella SV 116 TTH.

Henkilöyrittäjien KELA-korvaukset:
http://www.kela.fi/yrittaja_nain-kela-korvaa

Työnantajayrittäjien KELA-korvaukset:
http://www.kela.fi/korvattavat-kustannukset

Näytä: tuotetta